Om Flyttharrys som flyttfirma

Om Flyttharry

Flyttharry är en flyttfirma i Uppsala som startades 2012 och har under det senast året expanderat verksamheten kraftigt. Lokalerna finns ute i Bergsbrunna Tegelbruk och har ett magasin som är anpassat för både mellanlagring och långvarig förvaring.


Vi är medlemmar i Svenska Åkeriförbundet, Biltrafikens Arbetsgivareförbund och är försäkrade genom Länsförsäkringar i Uppsala. Våra anställda har kollektivavtal.


Vår ambition är att göra kunden nöjd oavsett flytt, alltifrån pianoflyttar till stora kontorsflyttar. Kompetensen inom företaget är bred och vi har helhetslösningar inom det mesta.

 

Exempel på kunskapsområden där vi har god kompetens och erfarenhet är:

Utöver detta så har vi möjlighet att skänka bort möbler som inte har ett andrahandsvärde eller i vissa fall återförsälja möbler som fortfarande går att använda, för Er som kund innebär detta både en ekonomisk samt en miljömässig vinst.

 

Miljö

Vi på Flyttharry AB har som mål att största möjliga utsträckning utföra våra tjänster på ett sådant sätt att det får minimal påverkan på miljön, detta inom ramen för vad som är möjligt. Miljöarbetet grundar sig på att uppfylla de miljökrav som myndigheter, kunder och andra intressenter ställer på oss. kravet vi ställer är lägsta godtagbara krav som vi skall uppfylla, målet är dock inte att bara klara kraven utan även att föregå med gott exempel. Planera våra transporter på ett sådant sätt att det blir minimal miljöpåverkan. Ambition är att vår bilpark är så miljövänlig som möjligt, för att undvika onödiga utsläpp. Förebygga onödig bränsleförbrukning och utsläpp så utbildar vi våra chaufförer i Eco Driving. i största möjliga mån använda miljövänliga produkter och leverantörer. Förbättra kontinuerligt våra rutiner för avfallshantering. Utöver detta så försöker vi minska den negativa påverkan av miljön genom att minska enerigiåtgången i våra lokaler och minska användningen av material.

 

vår verksamhet är beroende av en miljömedvetenhet, detta då det är ekonomiskt fördelaktigt att ha ett miljötänk i våra planering och utförande av flyttar. Grundläggande är att miljötänk och entreprenörsanda går hand i hand inom vår verksamhet. I ett konsumtionssamhälle innebär detta praktiskt att vi försöker minska koldioxidutsläpp samt återvinna möbler på bästa sätt.

Flyttbil med logotypen Flyttharry på sidan

Kontakta oss

Flyttharry AB

Tegelbruksvägen 1 port 23

757 56, Uppsala

018-69 28 76

Kontakta oss